Haberler/Duyurular

16

 

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi Alma Süresi Uzatıldı

Bilindiği üzere ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal etmekte olan gerçek ve tüzel kişilerin bu faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yetki belgesi almaları koşulu bulunmaktadır.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ile ikinci el araç alım satım işi ile uğraşanlar için "yetki belgesi" alma süresi 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Mesleki yeterlilik belgelerini alanlar, "Yetki Belgeleri”ni yılsonuna kadar tamamlayabilecek.

İlgili üyelerimize duyurulur.

[Devamını oku...]

09

 

 

 
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla T.C. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan ‘6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, 07.04.2016 tarih ve 29677 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 30.12.2017 tarih ve 30286 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’ gereğince; gerçek ve tüzel kişi tacirlerinin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekmektedir. Sisteme kayıt yükümlüğünün yerine getirilmemesi durumunda da,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ‘Kabahatler’ başlıklı 18. Maddesi hükmü doğrultusunda (20.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar para cezası) idari yaptırım uygulanmaktadır.

VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün önem arz ettiği bahse konuya ilişkin T.C. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun bilgi yazısı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ekte tarafınıza sunulmakta olup,

-Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.10.2018 olup, bu veri sorumlularının 30.09.2019 tarihine kadar Sicile kayıt yaptırmaları,
-Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.10.2018 olup, bu veri sorumlularının 30.09.2019 tarihine kadar Sicile kayıt yaptırmaları,
-Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.01.2019 olup, bu veri sorumlularının 31.03.2020 tarihine kadar Sicile kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına yukarıda belirtilen Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilmesi hususunda tarafınızca gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.

EK

[Devamını oku...]

08
  Kırsal Kalkınma Destekleri Hakkında Tebliğ Yayımlandı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarı...

[Devamını oku...]

30
ACI KAYBIMIZ

 Yönetim kurulu Başkanımız Ali EFE nın oğlu Metin EFE geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Cenaze Namazi bugün saat 2 'de dogubayazit Mezarliginda kilinip defin edilecektir. taziye yeri Nuh Nebi Taziye Evi Adres: Savasay Lisesi tarafi Eski Mal Meydani

[Devamını oku...]

18
İkinci el araç satışında önemli uyarı: Son gün 13 Ağustos

 

İkinci el araç satışında önemli uyarı: Son gün 13 Ağustos

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılabilecek. Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmenin başvurusu ile il müdürlüğümüz tarafından uygun görülmesi halinde düzenlenecek, yenilenecek veya gerekli olması halinde iptal edilebilecek. Bu belge, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek. Belgenin geçerlilik süresi ise beş yıl olacak. Yetki belgesi, mesleki yeterlilik belgesi ve yönetmelik kapsamında verilen Türk Standartları Enstitüsü (TSE) hizmet yeterlilik belgesi ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin Bakanlığımızca gerekli görülen belge ve bilgilerin takip ve kontrolü amacıyla Bakanlığımız tarafından İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. Bilindiği üzere, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bahse konu Yönetmeliğin Geçici 1'inci maddesinin birinci fıkrasında "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere 6’ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerektiği" hükmüne yer verilmiş ve 24'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ise söz konusu Geçici 1 inci maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe gireceği kurala bağlanmıştır. Bu kapsamda, Yönetmeliğin Geçici 1'inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde 13 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden ve bu faaliyetine halen devam eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir” dedi.

“8 yaş veya 160 bin kilometreye kadar ekspertiz raporu”
 
Satışa sunulan ikinci el motorlu kara taşıtının üzerinde, kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir tanıtım kartı bulundurulacağını belirten Maden, "Yetki belgesine sahip işletme tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı satışından hemen önce 8 yaş veya 160 bin kilometreye kadar olan araçlarda ekspertiz raporu alınmak zorunda olacaktır. İkinci el otomobil ve motosikletin motor ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altında olacaktır."

"En az lise mezunu şartı"
 
13 Ağustos tarihinden itibaren ikinci el araç satışı faaliyetinde bulunmak isteyen işletmeciler için lise mezunu zorunluluğu getirildiğini ifade eden Maden, "13 Ağustos 2018 tarihinden sonra ikinci el araç satışı faaliyetinde bulunmak isteyen işletmecilerin en az lise mezunu olması gerekecektir.

İkinci El Taşıt Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS) Uygulama Kullanıcısı Yardım Rehberi için tıklayınız.

Yönetmelik için tıklayınız.

İkinci El Taşıt Ticareti Sistemi’ne (İETTS) giriş ve detaylı bilgi için https://ietts.gtb.gov.tr/

Ayrıca konu hakkında detaylı bilgiyi AĞRI Ticaret İl Müdürlüğü ve DOĞUBAYAZIT  Ticaret ve Sanayi Odası’ndan edinebilirsiniz.

[Devamını oku...]

12
15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

  15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ  

kapsamında odamız yönetim kurulu üyeleri tarafından ilçe esnafları ziyaret edilerek afişler dağıtıldı. 

[Devamını oku...]

11
Sınır Ticaret Merkezinde Bulunan Mağazaların ve Tesisin Kiraya Verilmesi Hakkında İlan
 Sınır Ticaret Merkezinde Bulunan Mağazaların ve Tesisin Kiraya Verilmesi Hakkında İlan Metni için Tıklayınız
27

 

Malatya Kayısısı İsminin Kullanılması

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın "Malatya Kayısısı İsminin Kullanılması" konulu yazısında, sınai mülkiyet sahibi olduğu "Malatya Kayısısı" ürününün hak ettiği değeri bulması, üreticinin ve ürünü pazara sunan tüccarın haklarının korunması adına, başka yörelerde yetiştirilen kayısıların, tescili yapılan "Malatya Kayısısı" ismi ile satışının önüne geçmek için, gerekli cezai müeyyidelerin uygulanması için her türlü girişimde bulunulacağı bildirilmektedir.

Söz konusu bilginin detayları için tıklayınız.

Üyelerimize duyurulur.

[Devamını oku...]

25

 

Tehlikeli Maddelerin Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge'nin 11.06.2019 tarih ve 44011 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönerge'ye ilgili Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.tmkt.gov.tr ) Mevzuat kısmı, Yönergeler başlığından ulaşılabilmektedir.

Üyelerine duyurulur.

[Devamını oku...]

24

 TEKNOLOJİ ALANLARININ EKONOMİK FAALİYET KODLARI İLE (NACE KODLARI BAZINDA) İLİŞKİLENDİRİLMESİ ANKETİ

Sayın Üyemiz,

Bilim, Teknoloji Ve Yenilik Politikaları Kurulu’ndan alınan yazıda; 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile bilim, teknoloji ve yenilik ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirmek amacıyla Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) kurulmuştur.

BTYPK’nın görev ve yetkileri arasında bölgesel ve küresel rekabette mukayeseli üstünlük kazandıracak alanları tespit edip bu alanlara yönelik tavsiyelerde bulunmak; bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme politikalarının ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla altyapı, insan kaynağı ve diğer tüm kaynakların geliştirilmesine yönelik araştırmalar yaparak öneriler oluşturmak yer almaktadır. Bu konular da dahil olmak üzere görev alanlarına giren tüm konularda Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında uzman kişilerin görüşü alınarak uygulanan politikalar ve gelişmeler izlenmekte, yapılan çalışmalarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza rapor sunulmaktadır.

Bu bağlamda yürütülmekte olan sektörlerin önünü açabilecek “Teknoloji Alanlarının Önceliklendirilmesi” çalışması kapsamında nitel ve nicel analizlerle belirlenen kritik/öncü teknoloji alanlarının ekonomik etkilerinin ortaya konması çalışmalarında kullanılmak üzere “Teknoloji Alanlarının Ekonomik Faaliyet Kodları ile (NACE Kodları bazında) İlişkilendirilmesi”ne yönelik bir analiz çalışması başlatılmıştır. Söz konusu çalışma, internet üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilen bu ilişkilendirilme anketi aracılığıyla, 27 teknoloji alanında yürütülmektedir.

Ankete https://anket.tubitak.gov.tr/index.php?sid=66451&lang=tr bağlantısı aracılığıyla erişilebilmektedir.

İşbu ankete vereceğiniz cevaplar; kritik teknolojilerin ekonomik değer/etkilerinin doğru ve güvenilir şekilde ölçülebilmesi, veriye dayalı olarak mevcut durum tespitlerinin yapılabilmesi ve bu sayede geleceğe dair adımların atılması süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi açısından son derece önemlidir. Söz konusu anketin, firmanız bünyesindeki Ar-Ge ve yenilik yöneticileri tarafından doldurulması beklenmektedir. Ankete 30 Haziran 2019 Cuma günü saat 18:00’e kadar katkı verilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

[Devamını oku...]

Sayfa 1 / 15İlk   Geri   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  İleri   Son   
Yazdır