Haberler/Duyurular

18
MEDOS Sistemi İçin Statik İp Bildirimi

 

MEDOS Sistemi İçin Statik İp Bildirimi

 14.5.2018 13:20:00  103

Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) için statik İP bildirmeyen üyelerimiz sisteme giriş yapamayacaklardır.

Sisteme giriş yapabilmek için ip tanımlama formunda istenilen bilgileri doldurup medos@tobb.org.tr adresine mail olarak göndermeniz gerekmektedir.

Form için tıklayınız.

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.

 

[Devamını oku...]

18
Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

 

Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi 

A.TR dolaşım belgesi ile ilgili olarak 23 Mayıs 2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de 148 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve EUR.1-EUR-MED ile diğer Menşe İspat Belgeleriyla alakalı 149 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük' İşlemleri) yayınlanmıştır. Anılan Tebliğler ile dolaşım ve menşe belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetki verilecek kişi, kurum ve kuruluşların belirlenmesi ile bunlar tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar tespit edilmiştir.

148 Seri numaralı Gümrük genel tebliğ'de A.TR Dolaşım Belgelerinin 14 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 149 Seri numaralı tebliğ'de ise diğer dolaşım ve menşe belgelerinin 28 Mayıs 2018 tarihi esas alınmak kaydı ile elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi uygulamasına başlanacaktır.

A.TR Dolaşım Belgeleri dışında kalan EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri gibi tercihli menşe ispat belgelerinin, söz konusu Bakanlıktan bilahare alınacak talimatın akabinde elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi işlemlerine başlanacağının altı çizilmiştir.

Söz konusu Tebliğlerin 5. maddesinin 4. fıkrası b bendine göre; “Odalar tarafından, satılan ve 6 ay içinde elektronik sistem üzerinden işlem yapılmayan belgeler, elektronik sistemde geçersiz statüde yer alacaktır. Firmalar bu belgelerin işlem yapılmama sebeplerini elektronik sistemde açıklamak zorundadır.” İfadesi yer almaktadır. Aksi durumda, yeni belge satışının yapılamayacaktır.

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.

[Devamını oku...]

18
Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişikliği

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişikliği

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 08.01.2018 tarihinde yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişikliklerden başlıcaları;

-Tüm Yetki belgelerinin e-devlet portalından alınması için gerekli altyapının tamamlandığı,

-Yolcu Taşımacılığı faaliyetinde bulunan firmaların, KTY 40 ıncı maddesi üçüncü ve dördüncü fıkralarına (U_ETDS) uyma zorunluluğunun 31.12.2019 tarihinden 01.11.2018 tarihine çekildiği,

-Otomobille ticari ve tarifesiz olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının yurtiçi taşıma hizmeti veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgelerde düzenleme yapılarak kuralların netleştirildiği,

-Engelli ve diyaliz hastaları vb. gibi vatandaşları taşımak üzere yapılacak yetki belgesi başvurularından istenecek şartların hafifletildiği,

-Kendi esas iştigal konusunda faaliyet gösteren, C1 ve K2 belgesi olup da tek aracı olan gerçek kişilerden bu aracı kendilerinin kullanması halinde, sürücüden istenen Mesleki Yeterlilik Belgesinin (SRC) kendilerinden istenilmeyeceği hususlarıdır.

İlgili Bakanlık tarafından Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde gerçekleştirilen diğer değişikliklere ilişkin karşılaştırmalı tabloya https://www.tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/Sayfalar/KMevzuat.phpadresinden ulaşılabilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

[Devamını oku...]

05
7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu

 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu

 

Sayın Üyemiz,

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 18.05.2018 tarihinde 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 10 ncu maddesinin 9 uncu fıkrası uyarınca;

* Anılan madde 31.03.2018 tarihinden (bu tarih dahil) önceki aidat alacaklarının tahsili için uygulanacaktır.

* Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 18.05.2018 tarihinden önce üyelerimizin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Odamız Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.

* Üyelerimizin yapılandırmadan yararlanabilmesi için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar bir dilekçe ile Odamıza başvuru yapması şarttır.

* Yapılandırmaya konu olacak aidat borcu asılları, başvuru dilekçesinde belirtilmek kaydıyla, peşin veya 6 eşit taksit olarak ödenebilecektir. 6 aylık taksit yapılması durumunda birinci taksitin son ödeme günü 31 Temmuz 2018 olup, kalan beş taksit 1'er aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.

(Vade son ödeme tarihleri:31Ağustos2018 - 30Eylül2018 - 31Ekim2018 - 30Kasım2018-31Aralık2018)

 

* Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülecektir. Ödenmeyen kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.

* Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin dava açmamış olması veya açılmış davalarından vazgeçmiş olması şarttır. Mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil icra takibi başlatılmış alacaklar için üyemizin yapılandırmadan yararlanmak üzere başvurması halinde davalar ve icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu takdirde, üyelerimizin mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini, ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilecektir.

* Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borç asılları ile faizlerinin tahsilinden vazgeçilmesi için vergi dairesi terk yazının aslı ile başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 

Ek:2018 Yapılandırma Dilekçesi Aşağıdadır

[Devamını oku...]

28
Bursa'dan Doğubayazıt'a Kardeşlik Köprüsü

 

 

Bursa'dan  Doğubayazıt'a Kardeşlik Köprüsü

Odamız ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Arasında Kardeşlik Protokolü İmzalandı. 
 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Belediyemiz ve BTSO işbirliğiyle ilçemizde Belediyemizin düzenlediği kardeşlik iftarında Ramazan’ın maneviyatını, birlik ve beraberliğini vatandaşlarımızla paylaştık. Allah doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her köşesi cennet vatanımızı korusun, kardeşliğimizi daim etsin.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile Doğubayazıt’ta düzenlenen “Kardeşlik iftarı”na katılan Bursa’lı iş adamları Doğubayazıt’ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve beraberindeki heyet Ahmed-i Hani Hazretlerini ziyaret etti. Doğubayazıt’ın zenginlikleri ile güzel bir ilçe olduğuna vurgu yapan misafirler, kardeşlik ve huzurun daim olması dileğinde bulundular.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Belediyemiz ve BTSO işbirliğiyle Doğubayazıt’ta düzenlediğimiz kardeşlik iftarında Ramazan’ın maneviyatını, birlik ve beraberliğini vatandaşlarımızla paylaştık. Allah doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her köşesi cennet vatanımızı korusun, kardeşliğimizi daim etsin.” mesajı verdi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay da Doğubayazıt’ta kardeşlik iftarında bir arada olmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Doğubayazıt Belediye Başkan Vekili ve Kaymakamı Ulaş Akhan’ı makamında ziyaret eden heyet, Akhan’a Misafirperverliği için teşekkür etti.

Kaymakam Akhan ise,  Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile Doğubayazıt’ta düzenlenen “Kardeşlik iftarı”na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’a BTSO Başkanı İbrahim Burkay’a ve beraberlerindeki heyete teşekkür etti.

Heyet daha sonra esnafı ziyaret ederek, esnafla sohbet etti.

[Devamını oku...]

05
 ÜYELERİMİZE YENİ NEFES

  TOBB öncülüğünde, Oda ve Borsaların katkılarıyla gerçekleştirilen Nefes Kredi için imzalar atıldı. Aylık 0,99 faiz, 6 ertelemeli, 12 ay vade imkânı ile kullandırılacak olan TOBB Nefes Kredisi’ne Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım aracılık edecek.

Üyelerimiz 2 Nisan Pazartesi’den itibaren DOĞUBAYAZIT Ticaret ve Sanayi Odası’ndan  faaliyet belgesi alarak Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankalarından Nefes Kredisi için başvurabilirler.

50 Bin KOBİ’nin 5 Milyar Lira kredi imkânına kavuşacağı Nefes Kredisi’nin her KOBİ için üst limiti 200.000 TL. Kredinin %85’i ise Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak.

[Devamını oku...]

26
ODAMIZ ORGAN SEÇİMLERİ

 Odamızın Organ Seçimlerinin 1. Etabı 01 Nisan 2018 Pazar Günü Saat 09:00 Yapılacaktır. Seçmen Listesinde Bulunan Tüzel(Şirketler) Kişilikler Oy Kullanabilmeleri İçin Odamızdan Yetki Belgeleri Almaları Gerekmektedir. Şirket Yetkilileri Bizzat Kâseleri İle Birlikte Odamıza Müracaata Bulunmaları Önemle Duyurulur.(Odamız Cumartesi Ve Pazar Günü Acık Olacaktır.)

[Devamını oku...]

23
Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden Duyuru

 

Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden Duyuru

             Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edilen 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Ticaret sicili müdürlüklerinin şirket kuruluşunda tek temas noktası olması amaçlanmıştır.

Bu amaçlar doğrultusunda;
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 40, 64, 575, 585 ve 587 nci maddelerinde, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 2, 61 ve 89 uncu maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.
Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin kuruluşta defter tasdiki (TTK Madde 64/3) yeni düzenleme ile ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılış onayları ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılacaktır.
Şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde müdürlüklere ibrazı zorunlu olan imza beyannameleri ile Limited, Anonim Şirket ve Kooperatiflerde kurucuların sözleşmede yer alan imzalarının tasdiki için müdürlük tarafından yetkilendirilmiş personel huzurunda müdürlükte imzalanacaktır.
Şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde müdürlüklere ibrazı zorunlu olan imza beyannameleri ile Limited, Anonim Şirket ve Kooperatiflerde kurucuların sözleşmede yer alan imzalarının tasdiki sırasında;
-Mersis talep numarası ile müracaat edilip, müracaat anında kimlik doğrulama amacıyla kurucuların ve varsa vekil, tercüman, şahitlerin kimlik asıllarının ve üçer adet kimlik fotokopilerinin bulunması gerekir.
-Kişinin ayırt etme gücünün bulunup bulunmadığına ilişkin şüphe duyulursa, şüphe edilen hususun açıklığa kavuşturulması amacıyla, şahsın ayırt etme gücünü haiz olduğuna ilişkin yetkili makamlardan alınacak bir belgenin ibraz edilmesi istenecektir.
-Kişinin, okur-yazar olmaması durumunda, mühür veya bir alet ya da parmak izi kullanmak suretiyle imza attırılabilir.
-Kişinin Türkçe bilmemesi durumunda yeminli bir tercüman bulundurulması zorunludur.
-Kişinin, sağır, dilsiz veya görme engelli olup da yazı ile anlaşmanın mümkün olmadığı hallerde; sağır ve dilsizler bakımından işaret dilinden anlayan yeminli bir tercümanın, görme engelliler için iki tanığın huzurda bulunması gerekir.
Sadece limited şirketlerde, sermaye için nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmibeşinin tescilden önce ödenmesi şartı kaldırıldı.
Üyelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için saat 15:00 e kadar Ticaret Sicili Müdürlüğümüze sözleşme tasdiki ve şirket tesciline ilişkin müracaatların yapılması hususu önemle rica olunur.

[Devamını oku...]

19
ODAMIZDAN İRAN ÜLKESİ MAKU VALİLİĞİNE ZİYARETE BULUNULDU

  ODAMIZDAN İRAN ÜLKESİ MAKU VALİLİĞİNE ZİYARETE BULUNULDU.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ali EFE ve Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. Ahmet CAN ve beraberindeki Heyet İran Ülkesi Maku Valiliğinde ziyarette bulundular. Sayın Başkanımız Sınır Ticarenin ve Açık Pazarın sürekli açık olması konusunda görüşmeler yaptı ve bu konuda gereken bütün girişimlerde bulunulacağını dile getirdi. 

[Devamını oku...]

15
Sayın Vali Süleyman Elban  İlçemizi ve Odamızı Ziyarette Bulundu.

 Sayın Vali Süleyman Elban  İlçemizi ve Odamızı Ziyarette Bulundu.

 

Vali Elban’’ın Doğubayazıt ziyaretine, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız da eşlik etti. Elban, Doğubayazıt Belediye binası önünde Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Ardından Kaymakam Ulaş Akhan ile birlikte Doğubayazıt köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelen Vali Elban, bir süre onlarla sohbet etti. Kaymakam Akhan ile de ayrıca bir görüşme gerçekleştiren Vali Elban, ilçede hali hazırda devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar ile ilgili brifing aldı.


Vali Elban, burada yaptığı konuşmada Doğubayazıt turizmi ve tarihiyle Ağrı’nın en önemli ilçelerinden biri olduğuna değinerek, kamu yönetimi, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte ilçeyi çok daha iyi yerlere getirmek için çalışmalar yürütüleceğini kaydetti.


Gürbulak Sınır Kapısı karşılama töreni ardından Doğubayazıt ilçe merkezinde pasajı gezen Vali Elban, pasaj esnafı ile çay içip sohbet etti. Esnafa hayırlı işler dileyen, onların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Elban, esnafın yanı sıra vatandaşlarla da yakından ilgilendi.


Son olarakta odamızı ziyaret eden Elban, Oda Başkanımız Ali Efe ve yönetim kurulumuz tarafından karşılandı. Ali Efe ve yönetim kurulu üyeleri ile bir toplantı gerçekleştiren Vali Elban, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Vali Süleyman Elban, ziyaret programını tamamlayarak, Ağrı’ya döndü.

[Devamını oku...]

Sayfa 1 / 8İlk   Geri   [1]  2  3  4  5  6  7  8  İleri   Son   
Yazdır