Oda Sicil Memurluğu İşlemleri

Oda Sicil Müdürlüğü İşlemleri

Ticari Vize İşlemleri
Üyelerin her türlü kayıt işlemleri
Oda sicil kayıt sureti (faaliyet belgesi)
Üye kayıtları ile ilgili her türlü belgetanzim edilmesi
İhale yasağı ile ilgili belgeler
Firmaların meslekten men belgeleri
Firma ikamet belgesi
Üye kayıtları ile ilgili değişiklik işlemleri
Üye firmaların grup değişikliği işlemleri
Üye firmaların terkin işlemleri
Üye firmalar için teşvik belgeleri.
Terkin olan firmalar ile ilgili belgeler
Şahıs firmalarının sermaye artışı işlemleri
Üyelerimiz ile ilgili her türlü bağ-kur işlemleri
Kayıtlı üyelerimiz ile ilgili istatistiki bilgiler
Üye firma bilgilerini içeren listeler ve belgeler
İMEM (İkili mesleki eğitim merkezi) işlemleri
Otomatik kumanda ile ilgili işlemler
Çıraklık – kalfalık işlemleri
Üye kimlik kartları düzenlenmesi
Eş tayini belgeleri.
Kefaletname ve taahhütname tasdikleri
Oda organ seçimleri
Pasaport-vize işlemleri (F.Almanya – İngiltere vizelerinin takibi )
Üye rehber çalışmaları
Meclis üyelerimiz için silah ruhsat işlemleri belgesi
Muhtelif kamu kurum ve kuruluşlar ile ilgili yazışmalar

 

İlgili Dökümanlar

    Bağ-Kur İşlemleri
   
Dilekçe ve Taahhütnameler
   
Oda Kayıt Beyannameleri ve Kayıt Evrakları
   
Üye Kimlik Kartları
    Organ Seçimlerinde İstenen Belgeler ve Dilekçe Örneği
    Kişi Bilgileri Bilgi Formu