Oda Sicil Memurluğu İşlemleri

Oda Sicil Müdürlüğü İşlemleri
Üyelerin her türlü kayıt işlemleri
Oda sicil kayıt sureti (faaliyet belgesi)
Üye kayıtları ile ilgili her türlü belgetanzim edilmesi
İhale yasağı ile ilgili belgeler
Firmaların meslekten men belgeleri
Firma ikamet belgesi
Üye kayıtları ile ilgili değişiklik işlemleri
Üye firmaların grup değişikliği işlemleri
Üye firmaların terkin işlemleri
Üye firmalar için teşvik belgeleri.
Terkin olan firmalar ile ilgili belgeler
Şahıs firmalarının sermaye artışı işlemleri
Üyelerimiz ile ilgili her türlü bağ-kur işlemleri
Kayıtlı üyelerimiz ile ilgili istatistiki bilgiler
Üye firma bilgilerini içeren listeler ve belgeler
Çıraklık – kalfalık işlemleri
Üye kimlik kartları düzenlenmesi
Oda organ seçimleri
Meclis üyelerimiz için silah ruhsat işlemleri belgesi
Muhtelif kamu kurum ve kuruluşlar ile ilgili yazışmalar