Dış Ticaret Müdürlüğü İşlemleri

Dış Ticaret Müdürlüğü İşlemleri

A.TR, Menşe, EUR.I, Form A belgelerinin onaylanması
İhracat ile ilgili fatura, anlaşma, vb. belgelerin onaylanması,
ATA Karnesi işlemleri,
TIR Karnesi işlemleri,
ATR, Menşe, EUR.I Belgelerinin TOBB'den temin edilerek firmalara dağıtımı,
İhracat istatistikleri çıkartmak,
Onaylanmış ihracatçı firma verilerini takip etmek,
Dış ticaret konusunda üyelerini bilgilendirmek


    Menşe ve Form A(3. Dünya ülkeleri ve GSP ülkelerine kullanılır)
   
Teslim Tutanağı (Basitleştirilmiş işlemlerde kullanılan tutanak)
   
Sonradan Verilmiş Dilekçesi (ATR ve EUR.1 Düzenlenmeden Çıkışlarda Kullanılır)
   
ATR Taahhütnamesi (Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılır)
   
EUR.1 Taahhütnames Tarım İçin (AB Ülkelerinde Kullanılır)
   
EUR.1 Taahhütnames (EFTA ve Serbes Ticaret Anlaşması Olan Ülkelere Kullanılır)