Oda İşlemleri

 

Anonim Şirket İşlemleri


Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.
Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.


Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur.
Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır. Pay taahhüt edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kişiler kurucudur.


Şirket esas sözleşmesinde Kanunun 339 uncu maddesinde sayılan hususların yer alması zorunludur. Esas sözleşme, bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümlerinden ancak Kanunda buna açıkça izin verilmişse sapabilir.


İlgili Dökümanlar

      Genel Kurul Tescili
      Adres Değişikliği İçin Gereken Evraklar
      Yurtdışı Merkezli Şirketlerin Türkiye Şubesi Tescili
      Ünvan Değişikliği Tescili
      Tek Pay Sahipliğinin Tescili
      Tasfiye İşlemleri
      Şube Tescili
      Şube Kapanış İşlemleri
      Sermaye Arttırımı Tescili
      Merkez Nakli Kayıt Evrakları
      Hisse Devri İlan Başvurusu
      Fesih (kapanış) İşlemleri
      Ek 3 Yabancı Ortak (kuruluş)
      Ek 3 Yabancı Ortak (hisse devri)
      Anonim Şirket Kuruluş Tescili
      Amaç ve Konu Değişikliği Tescili